Legislație

Obținerea autorizației de construcție

Aflati ce pasi trebuie sa urmati pentru a incepe construirea unei case, care sunt responsabilitatile dvs. in fiecare etapa si ce inseamna Autorizatie de Construire, Certificat de Urbanism, Proiect de Autorizare (D.T.A.C. sau P.A.C.) si Studiu Geotehnic.


Click pe fiecare pas pentru a vedea descrierea completa.

Solicitati Certificatul de Urbanism (CU) de la primaria localitatii/ sectorului in care se afla terenul pe care vreti sa construiti. Certificatul de Urbanism este un act informativ, prin care Primaria va comunica conditiile pe care trebuie sa le indepliniti pentru a obtine autorizatia de construire: acte necesare, retrageri minime de la limitele de proprietate, avizele si acordurile ce trebuie obtinute etc.

Pentru a obtine Certificatul de Urbanism, trebuie sa aveti urmatoarele acte cf. legii:

In mod normal si legal pentru a obtine acest document nu aveti nevoie de vreo documentatie speciala intocmita de proiectant, insa experientele noastre din ultima vreme demonstreaza ca din ce in ce mai multe Primarii solicita in plus, pe langa documentele necesare cf. legii, un memoriu tehnic de arhitectura, sau chiar planuri desenate. Pentru rezolvarea unor astfel de probleme, solutia cea mai rapida ar fi intocmirea de catre proiectant a documentatiilor solicitate suplimentar fata de actele prevazute in lege.
Comandati un studiu geotehnic pentru amplasamentul in care doriti sa construiti. Studiul geotehnic va analiza calitatea si caracteristicile terenului de fundare, oferind proiectantului informatiile necesare pentru calcularea si dimensionarea corecta a fundatiilor. In cazul constructiilor de importanta redusa din mediul rural (case maxim Parter + 1 Etaj), nu aveti obligativitatea legala de a avea un studiu geotehnic, dar, chiar si in acest caz, este recomandabil sa comandati studiul geotehnic, astfel incat proiectarea fundatiilor sa se bazeze pe acesta.
In prima faza, se va definitiva tema de proiectare. In urma exprimarii cerintelor dumneavoastra cu privire la functionalitatea, compartimentarea interioara si aspectul constructiei, echipa de proiectanti (arhitect+inginer de structura+ingineri de instalatii) va propune solutii pentru realizarea constructiei.

Dupa alegerea si aprobarea unei solutii definitive, se va elabora initial proiectul de autorizare pentru fiecare specialitate (arhitectura, structura de rezistenta si instalatii) care consta in planse desenate si documentatii scrise, asumate si semnate de catre proiectanti conform legislatiei in vigoare in Romania. Proiectul de autorizare, numit Documentatie tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.) reprezinta o forma simplificata a proiectului tehnic (P.Th.); proiectul de autorizare contine documentatia scrisa si desenata necesara si suficienta pentru obtinerea autorizatiei de construire dar nu si pentru executia constructiei.

Dupa emiterea autorizatiei de construire, documentatia tehnica — D.T. se dezvolta in proiectul tehnic — P.Th. Proiectul tehnic si detaliile de executie (P.Th.+D.E.) reprezinta documentatia scrisa si desenata care se elaboreaza de catre cadre tehnice de specialitate (arhitect, inginer de rezistenta, ingineri de instalatii) si care contine toate informatiile necesare executiei unei constructii.

Documentatiile tehnice vor fi in conformitate cu prevederile legale exprimate prin certificatul de urbanism, prin legile si normativele in vigoare si de caracteristicile specifice amplasamentului (caracteristici teren de fundare, incarcari cu zapada, vant, cutremure etc.).
Obtineti avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism. In mod uzual, prin CU, Primaria va solicita obtinerea Avizului de Mediu si a avizelor si acordurilor furnizorilor de utilitati urbane prezente in zona (electricitate, alimentare cu apa si canalizare, gaze, salubritate etc.). Numarul si tipul avizelor si acordurilor solicitate va depinde de conditiile de amplasament si de natura constructiei.
Solicitati Autorizatia de construire, depunand la Primaria locala dosarul complet de autorizare (proiectul de autorizare, pe care l-ati primit de la echipa de proiectanti, avizele de la punctul 3 si actele de proprietate)
Dupa obtinerea autorizatiei, puteti incepe executia constructiei (respectand proiectul tehnic), fie cu o firma specializata, fie in regie proprie.

Obligatii legale in aceasta faza:

  • anuntati Primaria si Inspectoratul de Stat in Constructii cu minim 5 zile inainte de inceperea lucrarilor;
  • angajati un diriginte de santier autorizat, care sa reprezinte interesele dvs. in raport cu constructorul, sa urmareasca buna desfasurare a lucrarilor si respectarea proiectului;
  • se intocmeste, prin grija dirigintelui de santier, Cartea tehnica a constructiei (cuprinde toate documentele privind constructia, emise in toate etapele realizarii ei – de la certificatul de urbanism pana la receptia finala a lucrarilor);
  • se efectueaza receptia la terminarea lucrarilor in prezenta dvs., a dirigintelui de santier, a executantului, a proiectantului, si a reprezentantului Primariei.

Glosar

Autorizatia de construire este actul prin care autoritatea publica locala (Biroul de Urbanism din cadrul Primariei) avizeaza proiectul propus (in confomitate cu cerintele prevazute in certificatul de urbanism) si certifica dreptul de incepere a lucrarii.

Dosarul prin care se solicita AC se intocmeste cf. Legii 50/1991 si va cuprinde:

Cerere tip pentru emiterea AC

Certificatul de urbanism (in copie)

Dovada titlului de proprietate

Proiectul - documentatia tehnica

Avize si acorduri

Dovada privind achitarea taxelor legale

In unele cazuri autoritatile pretind contrar prevederilor legale documente suplimentare cum ar fi: actul de proprietate, memoriu in care sa se specifice scopul solicitarii, plan de situatie cu constructia propusa, etc.
Cf. legii, CU se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii.
Expertiza tehnica a constructiei este procesul prin care o constructie existenta este analizata de catre un expert atestat MLPTL. Aceasta este ceruta prin certificatul de urbanism în cazul în care solicitati modificari la o cladire existenta sau atunci cand construcþia propusa se va lipi de o construcþie existenta (ex. alipire la calcan).
Planuri de urbanism (PUD, PUZ) sunt documentatii de urbanism, care se realizeaza de catre specialisti atestati si se aproba de Consiliul local, prin care se modifica sau se completeaza regulile de urbanism existente (parametrii in care se poate construi) pentru un teren (PUD) sau o zona mai mare (PUZ). Certificatul de urbanism poate cere intocmirea unui PUD sau PUZ atunci cand se solicita o derogare de la normele urbanistice sau acestea nu ofera suficiente informatii.
Proiect tehnic si detaliile de executie (P.Th.+D.E.) este documentatia scrisa si desenata care se elaboreaza la solicitarea investitorului, pe baza de contract, de catre cadre tehnice de specialitate (arhitect, inginer de rezistenta, inginer de instalatii) si care contine toate informatiile necesare executiei unei constructii.
Proiectul de autorizare, numit Documentatie tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.) se constituie din parti ale proiectului tehnic (P.Th.) necesare si suficiente pentru obtinerea autorizatiei de construire dar nu si pentru executia constructiei.

Va cuprinde:

1. Piese scrise: deviz general, memorii, la care se vor anexa studiul geotehnic, referate pentru verificarea proiectului, fise si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor;

2. Piese desenate

– planuri generale si planse pe specialitati:
– arhitectura: planurile tuturor nivelurilor, acoperisului, fatade, sectiuni caracteristice;
– structura de rezistenta: fundatii si detalii de fundatii;
– instalatii: schemele coloanelor instalatiilor electrice, sanitare, termice.

Studiul geotehnic este o documentatie tehnica ce analizeaza stratificatia terenului, adancimea nivelului freatic, adancimea optima de fundare a constructiei, capacitatea portanta a solului, furnizand inginerului proiectant al structurii de rezistenta informatiile necesare pentru a dimensiona corect fundatia cladirii.
Verificarea proiectului se realizeaza de catre verificatori atestati MLPTL (acestia nu pot fi si autorii proiectului) pentru diferite specialitati (rezistenta, foc, siguranta in exploatare). In ceea ce priveste locuintele unifamiliale, doar referatul de verificare a rezistentei cladirii este necesar in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

Exceptie fac cladirile de importanta redusa (maxim S+P+1E) din mediul rural, pentru care nu este obligatorie verificarea proiectului.