Proiect de instalații PT + DDE

INSTALATII SANITARE

PIESE SCRISE

 1. Borderou de piese scrise si desenate instalatii sanitare
 2. Memoriu tehnic instalatii sanitare
 3. Caiet de sarcini instalatii sanitare
 4. Program de control faze determinante instalatii sanitare
 5. Caiet de liste de cantitati cu incadrare in norme de deviz

PIESE DESENATE

 • S01 – Plan parter instalatii sanitare – scara 1:50
 • S02 – Plan etaj instalatii sanitare – scara 1:50
 • S03 – Schema coloane instalatii sanitare – scara 1:50
 • S04 – Detalii statie pompare + bazin de retentie, instalatii hidraulice la put, c.v.a. – scara 1:20

INSTALATII TERMICE

PIESE SCRISE

 1. Borderou de piese scrise si desenate instalatii termice
 2. Memoriu tehnic instalatii termice
 3. Caiet de sarcini instalatii termice
 4. Program de control faze determinante instalatii termice
 5. Caiet de liste de cantitati cu incadrare in norme de deviz

PIESE DESENATE

 • T01 – Plan parter instalatii termice – scara 1:50
 • T02 – Plan etaj instalatii termice – scara 1:50
 • T03 – Schema coloane instalatii termice – scara 1:50
 • T04 – Detalii instalatii termice – scara 1:20

INSTALATII ELECTRICE

PIESE SCRISE

 1. Borderou de piese scrise si desenate instalatii electrice
 2. Memoriu tehnic instalatii electrice
 3. Caiet de sarcini instalatii electrice
 4. Program de control faze determinante instalatii electrice
 5. Caiet de liste de cantitati cu incadrare in norme de deviz

PIESE DESENATE

 • E01 – Plan parter instalatii electrice – scara 1:50
 • E02 – Plan etaj instalatii electrice – scara 1:50
 • E03 – Schema monofilare tablouri electrice