Proiect de rezistență DTAC

PIESE SCRISE

 1. Borderou de piese scrise si desenate
 2. Memoriu tehnic de rezistenta
 3. Program de control faze determinante
 4. Referat verificator cerinta a1
 5. Copie dupa legitimatie verificator
 6. Expertiza tehnica (daca este cazul)
 7. Copie dupa legitimatie expert (daca este cazul)

PIESE DESENATE

Fundatii locuinta

 1. Plana sapatura – Scara 1:50
 2. Plan fundatii – Scara 1:50
 3. Sectiuni fundatii – Scara 1:20

IMPORTANT

 • Toata documentatia faza DTAC este livrata catre beneficiar in 2 exemplare originale.
 • La cerere se pot livra mai multe exemplare originale.
 • Toate documentatiile aferente tuturor specialitatilor sunt elaborate si semnate de catre proiectanti de specialitate autorizati.
 • Proiectul DTAC poate fi folosit doar pentru obtinerea autorizatiei de construire, pentru etapele ulterioare fiind necesare si alte documentatii.