Proiect de arhitectură DTAC

PIESE SCRISE

 1. Borderou de piese scrise si desenate arhitectura
 2. Memoriu tehnic arhitectura
 3. Devizul general estimativ al lucrarilor
 4. Dovada de luare in evidenta de catre o.a.r. a proiectului
 5. Program control faze determinante

PIESE DESENATE

 1. Plan incadrare in zona – scara 1:1000
 2. Plan de situatie – scara 1:500
 3. Plan parter – scara 1:50 / 1:100
 4. Plan etaj – scara 1:50 / 1:100
 5. Sectiunea a-a – scara 1:50 / 1:100
 6. Plan sarpanta – scara 1:50 / 1:100
 7. Fatada est – scara 1:50 / 1:100
 8. Fatada nord si fatada sud – scara 1:50 / 1:100
 9. Fatada nord si fatada sud – scara 1:50 / 1:100
 10. Fatada posterioara – scara 1:50 / 1:100
 11. Plan invelitoare – scara 1:50 / 1:100
 12. Detalii imprejmuire – scara 1:50 / 1:100

IMPORTANT

 • Toata documentatia faza DTAC este livrata catre beneficiar in 2 exemplare originale.
 • La cerere se pot livra mai multe exemplare originale.
 • Toate documentatiile aferente tuturor specialitatilor sunt elaborate si semnate de catre proiectanti de specialitate autorizati.
 • Proiectul DTAC poate fi folosit doar pentru obtinerea autorizatiei de construire, pentru etapele ulterioare fiind necesare si alte documentatii.