Cuprins Dosar DTAC

CUPRINS DOCUMENTATIE DTAC

  1. Cerere autorizatie + anexa la cerere
  2. Certificat de urbanism (copie)
  3. Act proprietate (copie legalizata)
  4. Copie extras c.f., intabulare
  5. Certificat de rol
  6. Avize / acorduri specifice administratiei publice: declaratie pe proprie raspundere, autentificata la notariat, privind inexistenta unor litigii referitoare la teren (original)
  7. Alte avize si acorduri
   • aviz Eon, Electrica Sc, Enel Muntenia s.a.- nr.
   • alte avize si acorduri:
   • aviz Eon Gaz – nr.
   • aviz Salubritate
   • aviz Mediu nr.
   • aviz ISC
  8. Dovada inscrierii proiectului la o.a.r. nr. ….
  9. Calcul coeficient termic
  10. Referat verificare cerinta A1
  11. Deviz general estimativ
  12. Documente ce atesta plata:
   • taxa legala ptr. Emiterea a.c. (copie)
   • taxa de timbru de arhitectura (copie)
  13. Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – faza dtac – (2 exemplare) – specialitatile:
   • arhitectura,
   • rezistenta,
   • instalatii,
   • conform borderou
  14. Foaie de capat, lista de semnaturi

IMPORTANT

 • Toata documentatia faza DTAC este livrata catre beneficiar in 2 exemplare originale.
 • La cerere se pot livra mai multe exemplare originale.
 • Toate documentatiile aferente tuturor specialitatilor sunt elaborate si semnate de catre proiectanti de specialitate autorizati.
 • Proiectul DTAC poate fi folosit doar pentru obtinerea autorizatiei de construire, pentru etapele ulterioare fiind necesare si alte documentatii.