Angajăm

Arhitect / Ing. Structurist.

Descrierea jobului:

Crearea unui proiect nou, la standarde înalte și posibilitatea de a lucra într-un mediu plăcut;
• Lucrul cu planșe tehnice, calcul cantități, documentații pentru autorizare şi șantier;
• Intocmeste si urmareste pe circuitul functional documentele necesare desfasurarii activitatii proiectului;
• Verifica, completeaza si redacteaza planul cladirii, avand la baza diferite surse de informatii (schite/planuri in format hartie, etc);
• Intocmeste analize de utilizare si eficentizare a spatiului, propune masuri de optimizare a costurilor si alte resurse implicate in aria sa de responsabilitate;
• Intocmeste solutii de amenjare (compartimentari, mobilare, utilizare, etc) conforme cu solicitarile primite, legislatia in vigoare si standardele interne si externe in domeniu, utilizand soft-uri specifice – Autocad;
• Actualizeaza periodic si la fiecare modificare importanta informatiile privind configuratia si utilizarea spatiului –planului si alte documente concludente;
• Studiază toate componentele proiectului: caiete de sarcini, memorii, antemăsurători, planşe, etc. şi certifică corectitudinea şi completitudinea documentelor furnizate în raport cu contractul de executie semnat si tema de proiectare înaintată;
• Oferă solutii tehnice pentru depăşirea situatiilor critice generate de neconcordantele dintre planul de proiect şi situatia din teren;
• Oferǎ suport în elaborarea proceselor şi procedurilor de lucru şi face propuneri pentru optimizarea acestora;
• Răspunde de clarificarea propriilor atribuţii şi face toate demersurile pentru buna înţelegere a proceselor şi acţionează în consecinţǎ;
• Păstreazǎ confidenţialitatea datelor, înregistrǎrilor şi a fisierelor pe care le deţine